1. Előterjesztés a tervezett sport- és rendezvénycsarnok területét érintő településrendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatos tárgyalásos eljárás során a végső szakmai véleményezést megelőző döntésről
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

2. Döntés a Magyar Energia Beszerzési Közösséghez történő csatlakozásról
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

3. Döntés Esztergom Város Önkormányzat Képviselő- testülete által hozott 863/2017. (XI. 16.) önkormányzati határozat módosításáról -a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület alkotótáborának időpont-változása
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

4. Döntés a 15573 hrsz.-ú, természetben 2500 Esztergom, Klapka tér 4. sz. alatti ingatlan használatba adásáról az Esztergomi Kajak-Kenu Sportegyesület részére
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

5. Döntés a 18203/8 helyrajzi számú természetben Esztergom Tesco melletti ingatlan, „Veterán járműalkatrész és padlásbörze” vásár megrendezésének céljából történő térítésmentes használatba adásáról
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

6. Döntés a Bogáncs kutya- és kisállatotthon Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződésről
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

7. Döntés Esztergom Város Önkormányzat Képviselő- testülete által hozott 164/2018. (III. 8.) önkormányzati határozat módosításáról – MOLDING-Flórián Kereskedelmi Kft. által bérelt terület nagysága
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

8. Döntés Esztergom Város Önkormányzat Képviselő- testülete által hozott 165/2018. (III. 8.) önkormányzati határozat módosításáról – Kiva Nimi Nemzetközi Kereskedelmi Kft. által bérelt terület nagysága
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

9. Esztergom Szent István Strandfürdő további működésével kapcsolatos beszámoló a 2017.05.04-i Intézkedési Terv alapján
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

10. Döntés 1101 hrsz.-ú, természetben a 2509 Esztergom-Kertváros Kolozsvári út 16. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatosan
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

11. Döntés a 496/2016. (IX. 01.) önkormányzati határozat kiegészítéséről polgármesteri, illetve alpolgármesteri felhatalmazásról Peti Endre, néhai Szűcs Istvánné örökösei és Csóka Ferenccel kötendő megállapodás a 0892/17 és 0892/18 helyrajzi számú területekkel
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

12. Döntés a 19377 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan tulajdonának Önkormányzat általi megszerzéséről
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

13. Döntés a 19378/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan tulajdonosai részére teendő vételi ajánlatról
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

14. Döntés a Vargyasi Daniel Kastély Egyesület megalapításáról
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester