Tatabányán Ladosné Kelemen Éva, a NAV megyei igazgatója azt hangsúlyozta, hogy a vállalkozások már az összes ügyük több mint 80 százalékát elektronikus úton intézik. Továbblépést jelent idén, hogy az egyéni vállalkozók bevallását is elkészíti a NAV, ha kérik. A bevallás azonban csak az érintett személy jóváhagyása után lép érvénybe.

Harmat Ferencné osztályvezető, valamint kollégái, Nemesné Mészáros Erika és Wünsch József ügyintéző is a változásokat sorolták. Érdemes áttanulmányozni a törvényt, hogyan alakul az adómentes bevételek köre, valamint támogatások esetében nem csak a közvetlen teljesítést, hanem minden pályázati cél megvalósulását ellenőrzik.

Az adóváltozásokról tartott fórumot a kamara
 

 

A legnagyobb visszhangja a béren kívüli juttatások körében végbement szűkítésnek volt. A közszférában az éves keretösszeg 200 ezer, a magánszférában 450 ezer forint, a SZÉP Kártya megmaradt. Számos eddigi cafetéria-juttatás adója olyan 2019-től, mintha bérként fizetnék.

Az előadások anyaga hozzáférhető lesz a www.kemkik.hu honlapon. Javasolták azt is a szakemberek, hogy a NAV honlapjáról is próbáljanak meg tájékozódni a részletekről. Célszerű olvasni itt az információs füzeteket, illetve a gyakran ismételt kérdések rovatot böngészve is találhatóak válaszok.

Az adóváltozásokról tartott fórumot a kamara
 

 

A tatabányai telt házas rendezvény után Esztergomban is hasonló érdeklődés fogadta az előadókat. Itt Szerencsés László, a kamara elnöke köszöntőjében kijelentette, hogy a kamara kiemelt értéknek tartja a tiszta és átlátható gazdasági viszonyokat, az egyenlő feltételek mellett zajló, tisztességes piaci verseny meglétét. A törvény által kötelező feladatok mellett elsődlegesnek tekintik, hogy képviseljék a vállalkozók érdekeit, valamint közvetítsenek a gazdaság és az állam intézményei között.

„Azért rendezzünk meg évről-évre ezt a fórumot, mert a vállalkozók érdekét szolgálja, hogy tisztában legyenek az őket érintő adószabályokkal, a biztosabb üzletmenet érdekében be tudják tervezni az ezzel kapcsolatos kiadásokat és nyugodt légkörben, kellemetlen meglepetések nélkül dolgozhassanak” – mondta a kamara elnöke.