Esztergom Város Önkormányzata 2020, 2021, és 2022 évre tervezett, jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételekről, és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről szóló döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Esztergom Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló rendelettervezet tárgyalása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Költségvetési átcsoportosítás

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Javaslat az Esztergom Város forgalmi és parkolási rendjéről szóló 13/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Meszes Balázs képviselő

 

Döntés az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

A Szent István Strandfürdő, Esztergom intézmény alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Döntés az Esztergomi Rendőrkapitányság támogatásáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Döntés Kancsár Péter Az Őrző című képének átvételéről

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Döntés az Esztergom, Ipari Park 18175 helyrajzi számú ingatlan 600 m2 nagyságú területének hasznosításáról

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Deponálási terület tulajdonosi hozzájárulásával kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Döntés a Szent István Strandfürdő, Esztergom intézményével kapcsolatban

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Döntés az Esztergom, 16373 hrsz-ú, természetben Gesztenye fasor 4. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatban

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Döntés az Esztergom, 17796/6 helyrajzi számú, 2400 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítéséről

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

A 17417/A/25 hrsz.-ú, természetben, 2500 Esztergom, Széchenyi tér 24-26. sz. alatti üzlethelyiség elővásárlási jogával kapcsolatos döntés

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 558 hrsz.-ú, természetben az Esztergom-Kertváros, Damjanich utca 13. szám alatti lakásbérléssel kapcsolatos döntés

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Döntés az Esztergom Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával-, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok optimalizálásával kapcsolatban (IV. ütem: azonnal értékesíthető ingatlanok)

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Tájékoztató:

 

*     Tájékoztató az éven belüli folyószámla-hitelkeret igénybevételére vonatkozóan 2019. január 1-től 2019. december 31-ig

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester