PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Miért szeretem Esztergomot és vidékét?

A Laskai Osvát Antikvárium, és az Esztergomi Kőrösy László Középiskolai Kollégium képzőművészeti és irodalmi pályázatot hirdet a Dr. Kőrösy László Emlékév keretében. A versenyre korhatár nélkül várjuk a korábbi, más versenyeken még nem szerepelt, máshol nyomtatásban még meg nem jelent pályamunkákat.

A pályázat részletei

A feladat egy olyan mű készítése (grafika, rajz, festmény, fotó, szövegalkotás), amely bemutatja Esztergom és a környék szépségeit. Az alkotások elkészítésénél bármely technika megengedett.

A nevezés ingyenes. Az értékelés kategóriánkét és ezen belül életkoronként történik.

- Kategóriák: Rajz, grafika, festmény, fotó, szövegalkotás (vers és próza).

- Korcsoportbeosztás: Óvoda, alsó tagozat 1-4. osztály, felső tagozat 5-8. osztály, középiskola 9-12. osztály, felnőttek.

A pályázatok benyújtása:

- Rajz, festmény, fotó stb.: A/4 –es méretben, bármely technika alkalmazásával, kidolgozott és digitális formában kérjük (keret nélkül) leadni. A hátulján jól olvashatóan az alkotó neve, kora, iskolája, fölkészítő tanára (ha van ilyen), e-mail címe, telefonszáma megadásával.

- Irodalmi/helytörténeti alkotást szerkesztett, nyomtatott formában (minimum 2 - maximum 4db A4 oldal terjedelemben) kell beküldeni, a végén a fölhasznált, olvasott irodalomjegyzék leírásával, a "lelőhely" megjelölésével, az alkotó korának, iskolájának, fölkészítő tanárának, e-mail címének, telefonszámának megadásával kérjük leadni.

A pályaművek leadása történhet postai úton, vagy személyesen 2018. december 5. 16.30-ig a Laskai Osvát Antikváriumban: 2500 Esztergom, IV. Béla kir. u. 6. (www.laskaiantikvarium.hu) Nyitva: H.-P.: 9.00-16.30, szombat: 9.00-12.30

A pályázó adatait nem szolgáltatjuk ki a pályázat kiírásán kívülálló félnek. A beérkezett műalkotásokat január 31-én 17 órakor jótékonysági árverésre bocsájtjuk a kollégium dísztermében, melynek bevételéből további, Kőrösy Lászlóra emlékező programokat szervezünk.

Eredményhirdetés:

A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri bírálja el. Megfelelő színvonalú munkák beérkezése esetén a legjobbakat december 12-én 17.00 órai kezdettel az Esztergomi Kőrösy László Középiskolai Kollégium aulájában és dísztermében mutatjuk be az érdeklődőknek.

Minden kategóriából az első helyezettet 5.000, - azaz: ötezer Ft-os könyvutalvánnyal jutalmazzuk. A képzőművészeti alkotások 1-4. helyezettjét kiállítjuk, és a közönség szavazat alapján legjobbnak ítéltet meglepetés ajándékcsomaggal jutalmazzuk. Virtuálisan az alábbi oldalakon lesznek elérhetők és megtekinthetők a ki nem állított, de színvonalas alkotások:

https://www.facebook.com/LaskaiOsvatAntikvarium/ és az evid.hu oldalon. A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt alkotásokat nyomtatásban is közzé teszi az Esztergom és Vidéke folyóirat következő száma.

Ajánlott irodalom: Esztergom helytörténeti könyvei, folyóiratai, különös tekintettel Kőrösy László írásaira: Diákkori naplóm, újságcikkei, és Dr. Kőrösy László Emlékkönyv Beszerzési/tanulmányozási lehetőségük: Laskai Osvát Antikvárium, Helischer József Városi Könyvtár, az iskolák könyvtárai.